ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2566  นางบุศราภรณ์  คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม และคณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  เป็นกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม