ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 2 หล่ม หล่มสักวิทยาคม Vs หล่มเก่าพิทยาคม

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม พร้อมด้วยบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 2 หล่ม ได้แก่ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม และโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ที่โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เป็นครั้งที่ 8 โดยมีการเดินขบวนพาเหรด และแข่งกีฬาวอลเล่ย์บอล ฟุตบอล เปตอง เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน