ข่าวสำหรับนักเรียน

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ ๒๒

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนทีมจรวดขวดน้ำ LKP ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 (เหรียญเงิน) การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ ๒๒ประจำปี ๒๕๖๖ (Thailand Water Rocket Championship) ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ๕ คน ดังนี้

๑. นายณัฐวัฒน์ เรือนงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒

๒. นายณัฐนนท์ เลิศสงคราม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๓

๓. นายธนกฤต ศรนารา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๕

๔. นายภูวดล แสงราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๓

๕. นายภคพงศ์ แสงแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๓

ผู้ควบคุมทีม นายเอนก บุญสวน นายกิตติภัค สายวัน