ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมตลาดนัดหัดค้า ปีที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 กิจกรรมตลาดนัดหัดค้า ปีที่2  โดยมีรองผู้อำนวยการจิรัชญา  อิ่มอินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ผู้อำนวยการบุศราภรณ์ คำแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดฯ พร้อมทั้งคณะคุรู และบุคลากรร่วมกิจกรรม หลังพิธีเปิดทุกท่านได้เยี่ยมชม ซื้อสินค้าของนักเรียน  เป็นกิจกรรมเปิดประสบการณ์พ่อค้าแม่ค้า แก่ลูกเหลือง-ดำ  และพบกันในวันพฤหัสบดีที 8 ธันวาคม  2565  ในคาบชุมนุม ณ บริเวณข้างห้องสมุด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม