ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 256

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงามตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้กับนักเรียน การถวายเทียนพรรษาตามประเพณีของไทยเป็นการสืบทอดประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในการนี้นักเรียนแต่ละคณะสีได้ร่วมกันรังสรรค์ต้นเทียนที่ร่วมกันตกแต่ง ถวายเทียนพรรษาที่วัดตาล วัดศรีฐานปิยาราม วัดสระเกศ อำเภอหล่มเก่า