ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม พร้อมด้วยบุคลากรและนักเรียน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ณ โดมเพื่อน้อง โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน ลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้