ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางบุศราภรณ์ คำแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนชมรม Gen-Z โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2566 โดยรณรงค์ให้งดสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า สารเสพติดอื่น ๆ เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ บุหรี่รูปแบบใดก็ตามล้วนมีอันตราย และการสัมผัสบุหรี่ไม่ว่าระดับใดล้วนไม่ปลอดภัย