ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันตรุษจีน 2566

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายและนักเรียนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาภาษาจีนมากขึ้น สามารถนำภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นเทศกาลวันสำคัญที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับวัฒนธรรมตะวันออก