ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นางบุศราภรณ์  คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมและตัวแทนคณะครู  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ      พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมอำเภอหล่มเก่า และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ณ บริเวณวัดโพธิ์ชุม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์