ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน นโยบายการจัดการเรียนการสอน และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยมุ่งเนันผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดประชุมชั้นเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้น  และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้