ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 2566 มีการประกอบพิธีการสวดมนต์ เวียนเทียน เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ของพระพุทธเจ้า คือวันประสูติ วันตรัสรู้ วันปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญเดือน 6 ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วันวิสาขบูชา ซึ่งแปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนหก