ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันแม่แห่ชาติ ปี 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 09.30 น. นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม พร้อมด้วยบุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณโดมเพื่อน้อง ซึ่งวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน พร้อมทั้งมีการมอบทุนให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และประพฤติตนดีมีจิตอาสาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย