ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู 2566 อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงครู และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การไหว้ครูเป็นธรรมเนียมปฏิบัติให้ลูกศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สอนวิชาความรู้ เปรียบเสมือนเรือที่พายไปส่งผู้โดยสารให้ขึ้นฝั่ง ครูคือผู้ที่ปรารถนาดีต่อนักเรียนและเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องจากสังคม ถือเป็นแบบอย่างอันดีแก่เยาวชน