ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมสืบสานเกษตรวิถีไทย ดำนาปลูกข้าว ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมดำนาปลูกข้าว โดยมี นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานเกษตรวิถีไทย ดำนาปลูกข้าว ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 ของโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม เป็นการสืบสานรักษา และต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมลงแขกดำนาและวิถีชีวิตของเกษตรกรในการช่วยเหลือกันและเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชน และได้เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำ ดิน และสิ่งแวดล้อมของแปลงสาธิต การประกอบอาชีพเกษตรกรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่