ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมออกแบบฉลากน้ำของโรงเรียน

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจัดกิจกรรมออกแบบฉลากน้ำของโรงเรียนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นที่สนใจ กำหนดส่งผลงานวันที่ 13 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

🗒 รายละเอียดผลงานออกแบบฉลากน้ำ

📌ขนาดแบบโลโก้ ขนาด 20cmX5cm ไฟล์ AI,PSD

📌ในโลโก้ต้องมีตราโรงเรียน

📌ในโลโก้ต้องมีสีประจำโรงเรียน

🏆 รางวัล

🥇รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 2,000 บ.

🥇รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บ.

🥇รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บ.

ประกาศผลการออกแบบ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566