ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ บริเวณโดมเพื่อน้อง นางบุศราภรณ์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมพร้อมด้วยบุคลากรและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการร่วมกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล