ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเลี้ยงอาหารนักเรียนและสนับสนุนทุนวงดนตรีลูกทุ่ง “L.K.P.ลูกพ่อขุนผาเมือง Band“

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.08 น. พระครูวิเชียรวรธรรม เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล/เจ้าคณะตำบลหล่มเก่า และคณะได้มอบทุนสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่ง “L.K.P.ลูกพ่อขุนผาเมือง Band“ เป็นจำนวน 10,000 บาท และเลี้ยงอาหารนักเรียน เป็น ข้าวหมูทอด ไก่ทอด จำนวน 100 ห่อ และ ไอศครีม จำนวน 4 ถังใหญ่ ณ โดมเพื่อน้อง