ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเสวนาวิชาการและถอดบทเรียนการจัดการศึกษาในรูปแบบ Active Learning

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการและถอดบทเรียนการจัดการศึกษาในรูปแบบ Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธยมศึกษาเพชรบูรณ์