ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

งานวัฒนธรรมไทหล่มขนมเส้นหล่มเก่า 2566

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการบุศราภรณ์  คำแก้ว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวัฒนธรรมไทหล่มขนมเส้นหล่มเก่า ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าอำเภอหล่มเก่า ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวหล่มเก่า ที่จัดขึ้นเพื่อต้องการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านและเผยแพร่ภูมิปัญญาของชาวไทหล่ม