ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ชมรมคนรักษ์ประเพณีของดีไทยหล่ม

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางบุศราภรณ์  คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมและคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมชมรมคนรักษ์ประเพณีของดีไทหล่ม  โดยมีนายอำเภอหล่มเก่าเป็นประธาน  และหัวหน้าส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม