ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการบุศราภรณ์ คำแก้ว คณะกรรมการภาคี 3 ฝ่าย คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีให้กับ นายบรรพต ไชยเสน ได้บรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ