ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ทอดผ้าป่าสามามัคคี  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางบุศราภรณ์  คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมและคณะผู้บริหาร ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) ณ โรงพยาบาลสมเด็จ   พระยุพราชหล่มเก่า (ส่วนขยาย) อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์