ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

นิทรรศการทางภาษาและวัฒนธรรม East meets West 2024

 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา  08.30 -16.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดนิทรรศการทางภาษาและวัฒนธรรม (East meets West 2024) ที่รวมการนำเสนอความเป็นตะวันตกและตะวันออก จากนักเรียนศิลป์ ภาษาจีน และศิลป์ภาษาอังกฤษ  บริเวณอาคาร 4  ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการบุศราภรณ์  คำแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้