ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ประกาศเจตจำนงสุจริต การป้องกัน และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 น. นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โดมเพื่อน้องโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม