ข่าวสำหรับนักเรียน

ผลการออกแบบสลากน้ำโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้อำนวยการบุศราภรณ์ คำแก้วมอบรางวัลการออกแบบสลากน้ำโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ให้กับนักเรียนที่ร่วมส่งผลงาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่

🥇รางวัลที่ 1 นางสาวสุนิษา บุญเคี่ยม ม.5/4

🥈รางวัลที่ 2 นางสาวคีตภัทร ทองเก่า ม.5/3

🥉รางวัลที่ 3 นางสาววรัญญ์รัตน์ เดชทองจันทร์ ม.4/1