ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

พิธีปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2566 นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำตัวแทน นศท.เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นศท.เข้ารับการฝึก อยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักศึกษาวิชาทหารทุกนาย มีความตั้งใจในการเข้ารับการฝึกเป็นอย่างดี มีวินัย รู้จักแก้ปัญหา มีทักษะของความเป็นผู้นำ โดยนางบุศราภรณ์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมได้มอบใบประกาศเกียรติบัตร และกล่าวปิดการฝึกหลักสูตรในครั้งนี้