ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

พิธีมอบหนังสือสำคัญจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดและโล่รางวัล/เกียรติบัตร โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ/ลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.15 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“พิธีมอบหนังสือสำคัญจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด และโล่รางวัล/เกียรติบัตร โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ/ลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการ กศจ.เพชรบูรณ์ โดยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมได้รับรางวัลรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ และรางวัลลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติได้แก่ นายธาตรี จันทร์เรือง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม