ข่าวสำหรับนักเรียน

พิธีรับมอบรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 ท่านผู้อำนวยการบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมเข้ารับโล่ห์โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ คุณครูธาตรี จันทร์เรือง เข้ารับเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ และ นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กระบวนการด้านลูกเสือเป็นการสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมให้เยาวชนป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ