ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 หมู่ยุวกาชาด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2567 เวลา 14.55 – 15.50 น. ณ อาคาร 7 จุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความสำนึกและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด