ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 2566 โรงเรียนหล่มก่าพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยนางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งกิจกรรมวันไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงความรัก ความกตัญญู และรำลึกถึงพระคุณของครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน ภายในกิจกรรมยังมีการประกวดพานไหว้ครู ให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู เป็นการร่วมสืบสานขนบธรรมเนียบประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย