ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมคนใหม่

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่เข้าสู่รั้วเหลือง-ดำ หล่มเก่าพิทยาคม ท่านรองผู้อำนวยการบรรพต ไชยเสน ในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ด้วยความยินดียิ่ง