ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์การแต่งกายผ้าไทย อัตลักษณ์ผ้าไทยสู่แฟชั่นสากล จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ขอเชิญชวน  รณรงค์การแต่งกายผ้าไทยในโครงการ “FASHION ผ้าไทย FASHION โลก” อัตลักษณ์ผ้าไทยสู่แฟชั่นสากล จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ “ซิ่นหัวแดงตีนก่าน”  ภูมิปัญญาบนผืนผ้าของชาวไทหล่ม จังหวัดเพชรบูรณ์