ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566  คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการมูลนิธิ สมาคมศิษย์เก่า และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้แก่                             

 1. นางสาวจิรัชญา  อิ่มอินทร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม

 2. นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคมย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

 3. นางรุ่งนภา ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

 4. นายเดชา ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม