ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โดยนางบุศราภรณ์  คำแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 พร้อมด้วย ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือสามัญ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งลูกเสือจะจัดพิธีร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ