ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

สพม.เพชรบูรณ์ จัดโครงการ “สัญจรพบผู้บริหารและเพื่อนครู” สหเขตวิทยาเขตหล่มสัก และสหวิทยาเขตหล่มเก่า เขาค้อ น้ำหนาว

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. สพม.เพชรบูรณ์ จัดโครงการ “สพม.เพชรบูรณ์ สัญจรพบผู้บริหารและเพื่อนครู” สหวิทยาเขตหล่มสัก(โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงเรียนติ้ววิทยาคม โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม  โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนผาแดงวิทยาคม) และสหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ(โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ และโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม) โดยมีนายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบนโยบาย 4 ด้าน (ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ) พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ท่านประธานฯ มอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น และรางวัล “เพชรมัธยม” ประจำปี 2566 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม