ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจัดสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเรียน 5 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายธรรมรัฐ  นุชเนื่อง รองผอ.สพม.เพชรบูรณ์ และคณะ ได้ติดตามการดำเนินการจัดสอบ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบและนักเรียนที่เข้าสอบ ของโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม