ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

อบรมการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมอบรมการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อุบัติเหตุทางถนน คือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและพบมากในเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี สูงสุดเป็นอันดับแรก ซึ่งสาเหตุหลักของอุบัติเหตุจึงมักเกิดจากเรื่องที่ทุกคนรู่แต่เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม เช่น การไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่เคารพกฎจราจร