ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

อาศิรวาท วันทา กตเวทิตา วันเกษียณ “เอิ้นขวัญวันเกษียณ ” ปีการศึกษา 2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจัดงานอาศิรวาท วันทา กตเวทิตา วันเกษียณ “เอิ้นขวัญวันเกษียณ ”เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โดมเพื่อน้องโดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 8 ท่าน คือ นางอาจินต์ เหง้าสานางชิตา จันเทียน นางเมตตา กรมกรอง นางฉัตรชนันท์ สายจันยูร นางสมจิตร การกิ่งไพร นางอำนวยพร มณฑา นางราตรี สินสนิท และนายณรงค์ พาลี นำโดยผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณราชการทั้งนี้ในนามของโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมขอแสดงความมุทิตาจิตที่ท่านได้เดินทางมาถึงเส้นชัยของชีวิตราชการอย่างสง่างามขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่ดี ประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปด้วยเทอญ