ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ “Instructional Technology สำหรับครูยุคศตวรรษที่ 21 กับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning”

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ HCEC โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ได้ดำเนินโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ “Instructional Technology สำหรับครูยุคศตวรรษที่ 21 กับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โดย นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ประธานศูนย์ พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนในอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอน้ำหนาว แบะอำเภอเขาค้อ จำนวน 90 คน