ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาสุนทรียภาพโฟล์คซอง Folk Song Aesthetic Development Project

📢📢 ประชาสัมพันธ์…..ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาสุนทรียภาพโฟล์คซอง Folk Song Aesthetic Development Project สำหรับนักเรียน กำหนดจัดโครงการฯในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรรม จริยธรรม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โดยวิทยากรมืออาชีพประกอบด้วยนายสาธุการ ทิยาธิรา นายพุฒิพัฒน์ ถาวรหัสพงศ์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูวุฒิพงษ์ สีสุก (ครูน๊อต) 095-627-4319 ครูอดิศักดิ์ ปั้นโฉม (ครูจอร์น) 081-620-3326

💛🖤สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 17 และสามารถนำกีต้าโปร่งมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ ให้ลงทะเบียนได้เลยนะครับ 👇

https://forms.gle/NP6v84eDRQLCNQ838