สถิติครู – บุคลากรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

ประเภทจำนวน(คน)
ชาย
จำนวน(คน)
หญิง
จำนวน(คน)
รวม
ผู้อำนวยการ11
รองผู้อำนวยการ224
ครูเชี่ยวชาญ11
ครูชำนาญการพิเศษ134659
ครูชำนาญการ41620
ครู81119
ครูผู้ช่วย44
พนักงานราชการ112
ครูต่างชาติ527
ครูอัตราจ้าง437
ธุรการโรงเรียน11
เจ้าหน้าที่สำนักงาน66
ลูกจ้างชั่วคราว9413
รวมทั้งหมด4698144