ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ที่อยู่ 508 หมู่ 9 ถนนหล่มสัก – เลย ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 โทร.0-56709-283

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ที่อยู่508 หมู่ 5 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทรศัพท์0-5670-9283
โทรสาร0-5670-9584
E-mail Addresslkpschool@lkp.ac.th
Facebookภาพกิจกรรมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม