ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหา และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ได้พ้นวาระจากตำแหน่ง ใน พ.ศ. 2567 นี้ ทางโรงเรียนหล่มเก่าจึงสรรหา และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา 15 ท่าน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาหล่มเก่าพิทยาคม ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ สมัคร และเสนอชื่อที่กลุ่มบริหารหารทั่วไป(อาคาร 3) โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 เมษายน 2567 ☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร 056-709283

🗒 รายละเอียดเพิ่มเติม

📜ใบสมัครกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน