Author: gootent

ข่าวสำหรับนักเรียน

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการบุศราภรณ์ คำแก้ว รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในงาน Think Global-Work Local : 50 ปี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ และแม่บ้านทำความสะอาด

Read More
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เข้านิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤ

Read More