ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ MST

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ให้การตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนเทคโนโลยี MST โดยมีนางสาวรุ่งนภา กองน้อย รองฯผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม พบปะนักเรียนผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนเทคโนโลยี MST