ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยสภานักเรียน ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ณ โดมเพื่อน้อง และพพรคที่ได้รับการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ปีการศึกษา 2567 ได้แก่ นายณัฐภูมิ กงยัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ในนามพรรคสาหล้