ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียน MST

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการห้องเพชรหล่มเก่าและห้อง MST ปีการศึกษา 2566 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567