ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมค่ายเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนแบบบูรณาการห้องเรียนเพชรหล่มเก่า

กิจกรรมค่ายเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนแบบบูรณาการห้องเรียนเพชรหล่มเก่า นักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ผู้ใหญ่ชงโฮมสเตย์ ตำบลคลองโคนอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  วันที่ 26-27 มกราคม 2567