ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการบุศราภรณ์ คำแก้ว มอบหมายให้รองผู้อำนวยการจันทร์พยัพ สีลาพุทธา เข้าร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า