ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด ปลอดขยะ

วันพุทธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางบุศราภรณ์  คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดห้องเรียนสะอาด  ปลอดขยะ ประจำภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  เพื่อเป็นการเพื่อกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในการรักษาความสะอาดชั้นเรียน  การแยกขยะ และการกำจัดขยะ